badanie wody legionella

GP LAB - kompleksowe badanie wody - bakteria legionella

gp-lab badanie jakości wody
badanie wody badanie wody legionella badanie wody legionella

Kontakt z nami

GP-LAB
ul. Urocza 12
30-602 Kraków

tel: +48 12 250 33 68
fax: +48 12 399 40 20

+48 504 35 36 77
+48 791 61 65 66

biuro@gp-lab.pl


Usługi


Badanie wody do odbioru lokalu, badanie wody Sanepid, badanie wody pitnej - legionella, wyniki badań w trzy dni


Głównym profilem działalności jest badanie wody do odbioru lokali i pod kątem bakterii legionella.

Sprawozdania z badań są respektowane przez Inspekcje Sanitarna przy odbiorach obiektów oraz do kontroli.

Analiza wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym (wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi) do celów:

  • odbioru lokalu,
  • okresowej kontroli,
  • przydatności wody do spożycia w studni,

Usługi dodatkowe oferowane przez GP-LAB:

1. wykonawstwo projektów technologicznych i adaptacji wnętrz.

  • jeśli zamierzasz otworzyć swoją działalność, tj.: sklep, przedszkole, restauracje, aptekę, gabinet lekarski, salon kosmetyczny lub salon fryzjerski doradzimy i wykonamy projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

2. przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia działalności nadzorowanej przez Inspekcje Sanitarną.

3. opracowywania dokumentacji GHP, GMP oraz HACCP a także ich wdrożenie.

  • GMP czyli Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice, GMP),
  • GHP czyli Dobra Praktyka Higieniczna (ang. GHP - Good Hygienic Practice),
  • oraz HACCP czyli (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.

4. kompleksowej obsługi BHP i PPOŻ ( ocena zagrożenia przeciwpożarowego, szkolenia, projekt oraz instrukcja).

  • Kompleksowa obsługa BHP i PPOŻ ( opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, szkolenia wstępne i okresowe pracowników i osób kierujących pracownikami, opracowanie oceny ryzyka zawodowego)

5. szkolenia i doradztwa w zakresie przepisów sanitarnohigienicznych.

jakość wody badanie wody legionella analiza wody kraków